พระขรัวอีโต้

ราวปี ๒๕๒๔ ยังทำงานอยู่ที่หนังสือแปลกกับหนังสือมหัศจรรย์รายสัปดาห์ ตอนนั้นยังไม่รู้จัก,ยังไม่สนใจ,ยังไม่เข้าใจ,ยังไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพระเครื่องแม้แต่น้อย มัวแต่กินเหล้าเมาเฮเซไปตามประสาวัยคะนอง

แชร์ :
Read more

พญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉานจริงหรือ ?

หลังๆนี้กระแสพญานาคมาแรง อะไรที่กำลังมาแรงมักจะถูกเบรคเสมอ มีการชี้นำให้เห็นว่าพญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉาน จะไปเคารพนบไหว้สัตว์เดรัจฉานทำไม แม้จะมีความเชื่อว่าพญานาคเป็นเทวดาจำพวกหนึ่งซึ่งอยู่ในภูมิ-ภุมมานัง แต่พญานาคก็ถูกจัดให้เป็นสัตว์เดรัจฉาน ในพระไตรปิฎกมีการเรียกขานพญานาคว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานจริง สัตว์เดรัจฉานคืออะไร ? ในทางพุทธศานสนาเห็นว่าสัตว์เดรัจฉานเป็น ๑ ในอบายภูมิ ๔ ซึ่งเป็นภูมิกำเนิดของผู้ประกอบอกุศลกรรม แม้ผู้เสวยภพภูมิมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐ หากประกอบอกุศลกรรมบาปชั่ว เมื่อตายไปจากภูมิสัตว์ประเสริฐแล้ว ย่อมไปเกิดเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งในอบายภูมิ ๔ อบายภูมิ

แชร์ :
Read more

ลำดับชั้นสมณศักดิ์พระภิกษุสงฆ์ลาวและอีสาน

แต่เดิมพระก็ถือพรรษาแก่อ่อนเป็นหลักไม่ได้มียศมีศักดิ์แต่อย่างใด ทุกวันนี้ นอกจากการถือพรรษาว่าพระรูปใดบวชก่อนบวชหลังแล้ว ยังมีการถวายยศถวายศักดิ์ ซึ่งก็คือสมณศักดิ์หรือบรรดาศักดิ์ให้กับพระด้วย เรื่องนี้ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดการปฏิบัติมาช้านาน ถ้าจะพิจารณากันอย่างถี่ถ้วนแล้ว บางทีก็มีผลในทางส่งเสริมให้เกิดตัณหาทะยานอยากแก่พระด้วย ในอีกแง่มุมหนึ่งก็มีความจำเป็นเพื่อจะเกิดประโยชน์ในทางการปกครองหมู่คณะของสงฆ์ด้วยกัน นี่จึงเป็นเหตุให้ทำความเข้าใจได้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ย่อมมีทั้งคุณและโทษ แต่นี่ไม่ใช่ประเด็นที่จะแสดงคำเห็น จึงจะงดเว้นไว้ไม่กล่าวถึง — สมณศักดิ์หรือบรรดาศักดิ์พระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทย จะว่าไปแล้วก็ไม่ถึงกับจะเหมือนประเทศลาวและภาคอีสานเสียทีเดียว แม้ว่าจะมีหลักการเดียวกันก็ตาม ในประเทศไทยนั้น สมณศักดิ์หรือบรรดาศักดิ์พระภิกษุสงฆ์ เป็นพระราชอำนาจและหรืออาจจะถือว่าเป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์พระราชทานให้ตามความเหมาะสม

แชร์ :
Read more

การแสดงความเคารพ

รายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงความเคารพเป็นเอกลักษณ์สำคัญของคนไทยเป็นเรื่องแรก การแสดงความเคารพมีหลายลักษณะ เช่น การประนมมือ การไหว้ การกราบ การคำนับ การถวายความเคารพ การที่จะแสดงความเคารพในลักษณะใดนั้น ต้องพิจารณาผู้ที่จะรับความเคารพด้วยว่าอยู่ในฐานะเช่นใด หรือในโอกาสใด แล้วจึงแสดงความเคารพให้ถูกต้องและเหมาะสม การแสดงความเคารพแบ่งได้ดังนี้ คือ

แชร์ :
Read more

สงครามโลกครั้งที่ ๓ จะเกิดขึ้นที่ตะวันออกกลาง.. !?

เจ้าคุณนรฯพยากรณ์การเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๓ ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับพยากรณ์นี้ว่าท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตมิได้พยากรณ์อย่างเป็นทางการหรือมีการจงใจเผยแพร่ออกมาจนเป็นที่รู้จักทั่วไป

แชร์ :
Read more

หลวงปู่มั่นต่อต้านวัตถุมงคลจริงหรือ ?

เคยอ่านผ่านตาเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลกับหลวงปู่มั่น คือมีผู้ไปฟ้องหลวงปู่มั่นว่า มีคนเอาอังคารหรืออัฐิหลวงปู่เสาร์ไปผสมสร้างพระออกจำหน่าย

แชร์ :
Read more