ถาวร อุณหกะ

๑๐ กว่าปีก่อน ถ้าได้มีธุระเข้ากรุงเทพเมื่อไหร่ อ.เบิ้ม (สุวัฒน์ พบร่มเย็น)ชอบจะชวนไปนั่งกินดื่มที่โสมทองคาเฟ่ แถวๆวรจักร หลานหลวง

แชร์ :
Read more

ฤษีคำปุ่น _ คนบ้าหรือว่าฤษีจริง

พักหลังนี้เห็นฤษีปรากฏในอินเตอร์เน็ทบ่อยๆ ฤษีจริงหรือเก๊ก็ไม่ทราบ พอดีไปซอกแซกค้นเจอโพสต์ของจารย์ George หรือคณะละคอนสุดสะแนน เขาไปคัดเอาข้อเขียนเก่ามาขยายความถึงภาพๆหนึ่งซึ่งก็คือฤษีคำปุ่น เห็นว่ายังน่าสนใจ จึงเอามาปันกันอ่านนะครับ

แชร์ :
Read more

ทำไมฤาษีต้องนุ่งหนังเสือ ?

ความคิดเห็นที่ปรากฏต่อไปนี้เป็นของเฉพาะตน ไม่รับรองยืนยันว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้อง ผู้เสพย์ที่ยังด้อยพรรษาอายุและประสบการณ์ควรปรึกษาผู้ที่ท่านเชิ่อถือศรัทธา หรือปรึกษาปราชญ์ผู้รู้ทางฤษีที่ท่านเชื่อถือเลื่อมใส เนื้อหาถ้อยคำต่อไปนี้ เป็นเพียงการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจระหว่างคน ๒ คน ได้ทำการตัดทอนเอาเพียงบางส่วนมาให้ขบคิดพิจารณา

แชร์ :
Read more

พระขรัวอีโต้

ราวปี ๒๕๒๔ ยังทำงานอยู่ที่หนังสือแปลกกับหนังสือมหัศจรรย์รายสัปดาห์ ตอนนั้นยังไม่รู้จัก,ยังไม่สนใจ,ยังไม่เข้าใจ,ยังไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพระเครื่องแม้แต่น้อย มัวแต่กินเหล้าเมาเฮเซไปตามประสาวัยคะนอง

แชร์ :
Read more

ลำดับชั้นสมณศักดิ์พระภิกษุสงฆ์ลาวและอีสาน

แต่เดิมพระก็ถือพรรษาแก่อ่อนเป็นหลักไม่ได้มียศมีศักดิ์แต่อย่างใด ทุกวันนี้ นอกจากการถือพรรษาว่าพระรูปใดบวชก่อนบวชหลังแล้ว ยังมีการถวายยศถวายศักดิ์ ซึ่งก็คือสมณศักดิ์หรือบรรดาศักดิ์ให้กับพระด้วย เรื่องนี้ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดการปฏิบัติมาช้านาน

แชร์ :
Read more

การแสดงความเคารพ

รายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงความเคารพเป็นเอกลักษณ์สำคัญของคนไทยเป็นเรื่องแรก การแสดงความเคารพมีหลายลักษณะ เช่น การประนมมือ การไหว้ การกราบ การคำนับ การถวายความเคารพ การที่จะแสดงความเคารพในลักษณะใดนั้น ต้องพิจารณาผู้ที่จะรับความเคารพด้วยว่าอยู่ในฐานะเช่นใด หรือในโอกาสใด แล้วจึงแสดงความเคารพให้ถูกต้องและเหมาะสม การแสดงความเคารพแบ่งได้ดังนี้ คือ

แชร์ :
Read more

สงครามโลกครั้งที่ ๓ จะเกิดขึ้นที่ตะวันออกกลาง.. !?

เจ้าคุณนรฯพยากรณ์การเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๓ ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับพยากรณ์นี้ว่าท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตมิได้พยากรณ์อย่างเป็นทางการหรือมีการจงใจเผยแพร่ออกมาจนเป็นที่รู้จักทั่วไป

แชร์ :
Read more