20 ข้อห้ามของคนลาวโบราณ

คนโบราณมักมีข้อห้ามมากมาย สิ่งต้องห้ามเหล่านั้นไม่เป็นกฏหมาย จึงไม่มีบทลงโทษ ใครจะทำก็ได้ ไม่ทำก็ได้ ใครจะเชื่อก็ได้ ไม่เชื่อก็ได้ การขู่ว่าใครขืนฝืนทำย่อมจะทำให้ได้รับผลร้ายดีอย่างไรนั้น ไม่แน่ว่าจะเป็นการมุ่งหมายหวังผลจนบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้คิดข้อห้ามทั้งปวง ข้อห้ามสารพัดสารเพอาจบางทีจะมีโทษมีภัยเฉพาะภูมิสถานและสังคมที่พวกเขาอยู่รวมกัน ข้อห้ามของแต่ละเชื้อชาติหมู่เหล่าจึงไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกข้อเสมอไป ยกตัวอย่างเช่นคนไทยเราห้ามนุ่งผ้าเปียกเข้าบ้าน เพราะผีบ้านผีเรือนไม่ชอบ จะทำให้ปวดท้อง เบื้องหลังข้อห้ามนี้อาจเพียงไม่ต้องการให้พื้นบ้านพื้นเรือนสกปรกเปียกน้ำ จึงเอาเรื่องผีบ้านผีเรือนมาขู่ ห้ามไม่ให้ใครข้ามหัวหรือเล่นหัว เพราะจะทำให้เทวดาประจำตัวไม่อยู่ด้วย และวิชาอาคมที่เรียนมาจากครูบาอาจารย์กับของที่อยู่ในตัวทุกอย่างจะเสื่อมหมด แต่ฝรั่งกลับไม่ถือเรื่องหัว

แชร์ :
Read more