พระทหาร

เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นของธรรมดา เรื่องธรรมดานี้ยากที่ใครจะเลี่ยงพ้น หรือไม่มีทางเลี่ยงไปได้ อริยบุคคลชั้นอรหันต์เท่านั้นที่เลี่ยงตายได้อย่างแน่นอน คือไม่เกิดอีกแล้ว เมื่อไม่เกิดก็ย่อมไม่ตาย แต่ว่าในชาตินี้ต้องตายเสียก่อนตามระเบียบ จากนั้นจะไม่มีชาติหน้าให้มาเกิดเพื่อเผชิญหน้ากับความตายอีกต่อไป ใครที่ร้องไห้ในคราวที่ความตายปรากฏเห็นจะต้องคิดใหม่ทำใหม่ โดยร้องไห้ขณะที่มีการเกิด จะพอทำได้ไหม ในที่สุดเอลวิสเอเชียหรือ วิสูตร ตุงคะรัตน์ ของผมก็ถึงคราวจากไป จะเสียใจเสียดายขนาดไหน

แชร์ :
Read more