หลวงตาเหให้หวย

หลวงตาเห อุปกัมโม วัดป่าพนมกรอล จ.สุรินทร์ ขึ้นชื่อลือชาเรื่องให้หวย คนไปหาท่านส่วนใหญ่แล้วจะไปเอาหวยมากกว่าจะไปเอาธรรมะ ครั้งหนึ่งได้ไปถวายจังหันท่าน ร่วมกับญาติมิตรชาวสุรินทร์หลายคน ใครคนหนึ่งอยากได้หวยก็เลียบๆเคียงๆถามท่าน : หลวงตาไม่ฝันอะไรบ้างหรือ หลวงตาตอบว่า : เมื่อคืนฝันว่าได้ไปกระโดดลงเล่นน้ำในสระสี่เหลี่ยม แทบทุกคนตีความเป็นเลข ๑๔ แต่มีคนหนึ่งตีความเป็นเลขอื่นไม่ใช่เลข ๑๔   จำไม่ได้ว่าเลขอะไร คลับคล้ายว่าเลข

แชร์ :
Read more