ภาพถ่ายสำเร็จลุนมีจริงหรือไม่?

ในความเห็นของผมค่อนข้างแน่ใจว่าไม่มี ถ้ามีก็ไม่มีทางรู้ว่าภาพไหนคือสำเร็จลุนจริงๆ ภาพที่นิยมนำมาเผยแพร่ว่าเป็นภาพสำเร็จลุนนั้นคือภาพพระภิกษุรูปหนึ่งนั่งอยู่กับพัดยศ ซึ่งถ้าหากพิจารณาดูพัดยศนั้นก็จะเห็นว่าเป็นพัดรองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายแด่สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ ในโอกาศงานงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระภิกษุในภาพจึงสมควรจะเป็นพระภิกษุไทยองค์ใดองค์หนึ่ง ส่วนภาพที่ปรากฏอยู่วัดเวินไซ ซึ่งเป็นวัดที่สำเร็จลุนเคยพำนักอยู่บั้นปลายชีวิต และมรณภาพอยู่ที่นั่น ก็เป็นภาพที่เพี้ยนมาจากภาพวาดพระครูเทพโลกอุดรที่คนอุปโลกน์ขึ้นมา ผู้ที่ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับสำเร็จลุนที่น่าสนใจรับฟังคือหลวงปู่พรหมา เขมจาโร ท่านบอกกับผมว่า คนที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันมากๆกับสำเร็จลุนคือ หลวงปู่นาค ภูริปญฺโญ วัดป่าใหญ่ (

แชร์ :
Read more