หลวงปู่สรวง วรสุทโธ

หลวงปู่สรวง วรสุทโธ วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี —   เกี่ยวกับการสร้างพระอุโบสถที่วัดโพนเมืองน้อย อำนาจเจริญ ..   หลวงปู่อธิบายถึงสาเหตุที่ต้องกลับไปสร้างพระอุโบสถไว้ที่วัดในบ้านเกิด และแวะเวียนกลับเป็นเป็นหลักยึดแห่งศรัทธาแก่สาธุชนบ่อยๆว่า เพราะความสลดใจที่ได้เห็นพระภิกษุในบ้านเกิดที่มีปรากฏอยู่ทุกวันนี้ ล้วนแต่เป็นพระบวชใหม่โดยมาก บวชแล้วก็สึกออกไป หมุนเวียนแบบนี้เรื่อยมา   พระอุโบสถเป็นสถานที่ซึ่งก่อกำเนิดพระภิกษุ จึงเป็นสิ่งสมควรทำขึ้นไว้

แชร์ :
Read more

ทำไมหลวงตาสรวงอายุยืนและไม่แก่

หลายคนสงสัยว่าหลวงตาสรวงทำไมจึงมีอายุยืนยาวและไม่แก่ เรื่องนี้เป็นจริงหรือไม่อย่างไร ?

แชร์ :
Read more

หลวงตาทางหลวง

  พ่อลุงบุญเลิศ เพียรเพิ่มพูน เล่าว่า หลวงตาสรวงท่านมาที่หมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่ง ไกลจากหมู่บ้านที่พ่อลุงบุญเลิศไปรับงานขุดสระราวๆ20กว่ากิโล

แชร์ :
Read more