ครูบาลุน-สำเร็จลุน

  ครูบาลุนเป็นใคร? —- ข้อสงสัยที่หวังให้มีผู้คลี่คลายคือ ครูบาลุน กับ สำเร็จลุน เป็นคนเดียวกันหรือไม่ คาดคั้นเอาความจริงกับยายชีนวล แสงทอง คำตอบเก่าๆ “บ่ฮู้..บ่จัก..” คงมีเพียงพระภิกษุผู้เฒ่ารูปเดียวที่กล่าวรับรองว่า ยายชีเป็นศิษย์สำนักครูบาอาจารย์เดียวกันกับองค์ท่าน คือสำเร็จลุน  ภิกษุผู้เฒ่ารูปนี้มีชื่อลือนามว่า “หลวงปู่สวน ฉนฺทโร” วัดนาอุดม อ.ตาลสุม

แชร์ :
Read more