พระทหาร

เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นของธรรมดา เรื่องธรรมดานี้ยากที่ใครจะเลี่ยงพ้น หรือไม่มีทางเลี่ยงไปได้ อริยบุคคลชั้นอรหันต์เท่านั้นที่เลี่ยงตายได้อย่างแน่นอน คือไม่เกิดอีกแล้ว เมื่อไม่เกิดก็ย่อมไม่ตาย แต่ว่าในชาตินี้ต้องตายเสียก่อนตามระเบียบ จากนั้นจะไม่มีชาติหน้าให้มาเกิดเพื่อเผชิญหน้ากับความตายอีกต่อไป ใครที่ร้องไห้ในคราวที่ความตายปรากฏเห็นจะต้องคิดใหม่ทำใหม่ โดยร้องไห้ขณะที่มีการเกิด จะพอทำได้ไหม ในที่สุดเอลวิสเอเชียหรือ วิสูตร ตุงคะรัตน์ ของผมก็ถึงคราวจากไป จะเสียใจเสียดายขนาดไหน

แชร์ :
Read more

สมาธิ > ทุกคนทำได้

อานาปานสติ แปลว่า ความระลึกรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้า (อานะ หายใจออก – ปานะ หายใจเข้า – สติ ความระลึก )   คือเอาความรู้สึกจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจของตนเอง   ลมหายใจเข้ายาวก็รู้ ลมหายใจออกยาวก็รู้   ลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ ลมหายใจออกสั้นก็รู้

แชร์ :
Read more

การถวายปัจจัยแก่พระเป็นบาปจริงหรือ ?

หลวงพ่อชา-สอนวิธีถวายปัจจัยแก่พระอย่างไรจึงเป็นบุญ — สำหรับพระ ก็มีแค่ ๒ เรื่อง คือ สมควร กับ ไม่สมควร ของที่ไม่สมควรถวาย หรือของที่พระไม่สมควรรับ เรียกว่า อกัปปิยะ ซึ่งแปลว่า ของที่ไม่สมควรแก่บรรพชิต “เงิน” ที่เราท่านทั้งหลายนิยมเรียกว่า“ปัจจัย” นั้น เป็นของสมควรหรือไม่

แชร์ :
Read more