พระควรจับเงินหรือไม่ ?

ครั้งหนึ่งพระอาจารย์สุเมโธได้กราบเรียนหลวงพ่อชาว่า ” ในเมืองอังกฤษนี้ ถ้าไม่ได้จับเงินก็ยากหน่อย เพราะว่าไม่มีอะไรจะอำนวยความสะดวกในการอยู่การไป เพราะว่าคนที่อังกฤษไม่รู้เรื่อง .. มีพระเถระจากลังกาองค์หนึ่งท่านก็ไปปรึกษากับมหาเถรสมาคมที่นั่น เรื่องการจับเงินในเมืองอังกฤษ มหาเถรสมาคมก็ให้อนุญาต เวลาอยู่ที่นี่ก็จับได้..เขาพูดอย่างนั้น” หลวงพ่อชาตอบว่า “อันนี้มันก็ไม่ดี มันไปแก้บัญญัติของพระพุทธเจ้า ทางที่ดีนั้น ให้เขาเขียนใบปวารณา ใจความว่าข้าพเจ้ามีศรัทธาถวายปัจจัยมูลค่า ๕๐ บาท หรือ

แชร์ :
Read more

การถวายปัจจัยแก่พระเป็นบาปจริงหรือ ?

หลวงพ่อชา-สอนวิธีถวายปัจจัยแก่พระอย่างไรจึงเป็นบุญ — สำหรับพระ ก็มีแค่ ๒ เรื่อง คือ สมควร กับ ไม่สมควร ของที่ไม่สมควรถวาย หรือของที่พระไม่สมควรรับ เรียกว่า อกัปปิยะ ซึ่งแปลว่า ของที่ไม่สมควรแก่บรรพชิต “เงิน” ที่เราท่านทั้งหลายนิยมเรียกว่า“ปัจจัย” นั้น เป็นของสมควรหรือไม่

แชร์ :
Read more